Pgslot54

ตรวจโควิดฟรี

ตรวจโควิดฟรี

ตรวจโควิดฟรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ย้ำประชาชนไทยทุกคน หากเข้าเกณฑ์ในกลุ่มเสี่ยง สามารถ ตรวจโควิฟรี ได้ที่ โรงพยาบาลรัฐและ เอกชนทุกที่ ค่าตรวจ จะถูกคิดตาม ดุลยพินิจ ของแพทย์เบิกจ่าย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่วนแรงงานต่างชาติ กรมควบคุมโรคจะรับผิดชอบ หากไปพื้นที่เสี่ยงมา เคยสัมผัสกับผู้ติดโควิด แม้ไม่มีอาการ ก็สามารถเข้าตรวจ ได้แต่เนิ่นๆ แพทย์จะเป็นผู้ตรวจเพื่อป้องกันความรวบคุมโรค ไม่ให้แพร่กระจาย

เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาพบ ผู้ติดโควิด ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยหลายเคส เกิดจาก สถานบันเทิง ผับ บาร์ ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการให้รีบ สืบสวยโรค เพื่อ ควบรุม ป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด พร้อมเน้น ให้ประชาชน สามารถเข้าตรวจคัดกรองโรคได้ฟรี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งอยากประชาชนทุกคน ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้รีบเข้าบริการตรวจเพื่อคัดกรองโรค ถ้ามีประวัติไปพื้นที่แพร่ระบาดมา ให้เข้าตรวจคัดกรองโรคได้ทั้ง โรงพยาบาลทั้งรัฐและ เอกชนทุกที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รัฐบาลได้ มีงบประมาณ ในการตรวจ และรักษาโรค อยู่แล้ว การ ตรวจโควิดฟรี นั้นไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) แต่รวมถึงบัตรประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพ อื่นๆ ด้วย เน้นย้ำ คนไทยสามารถ เข้าตรวจคัดกรองได้ฟรี และทาง สปสช อยากให้ประชาชน ที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ให้รีบเข้าตรวจเพื่อ คัดกรองเชื้อโควิด ให้เร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยในการรักษา และไม่แพร่กระจายไปสู่ คนในครอบครัว และคนใกล้ชิด หากตรวจคัดกรอง มีการติดเชื้อ สามารถรักษาได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ในการตรวจโควิด แก่คนไทยทุกคน สำหรับแรงงานต่างชาติ ทางกรมควบคุมโรค จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ถ้ามีคำถาม และข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ สายด่วน สปสช 1330 และ สายด่วน กรมควบคุมโร 1422

หลักเกณฑ์ ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง มีดังนี้

ผู้ตามนิยาม ผู้สงสัยติดเชื้อ มีอาการ ไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
มีประวัติ 14 วันย้อนหลัก มีการไปสถานที่แพร่ระบาด
มีประวัติสัมผัส ใกล้ชิดกับผู้ป่วนติดโควิด-19

ในกรณีสัมผัสกับผู้โควิด หรือ ไปสถานที่มีการแพร่ระบาด แต่ยังไม่มีอาการป่วย แต่ส่งสัยว่าติดเชื้อ สามารถ ตรวจโควิด ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การตรวจคัดกรองฟรี นั้นขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ โดยไม่ต้องเก็บของผู้ป่วย

ตรวจโควิด ที่ไหน ตรวจโควิดฟรี

ตรวจโควิด ที่ไหน ตรวจโควิด ที่ไหน การตรวจโควิด สามารถตรวจคัดกรองได้ทั้ง โรงพยาบาลรัฐบาล และของเอกชน ทุกที่ จะมีการตรวจทั้งแบบ Drive Thru ตรวจโดยการขับรถเข้าไปจัดตรวจไม่ต้องลงจากรถเพื่อตรวจ โดยจะใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็ว Rapid Test และการตรวจแบบ Real-time RT PCR ที่ตรวจผ่าน lab ได้มาตรฐาน เราได้รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาล ที่ให้บริการ ตรวจโควิด โดยเฉพาะ ดังนี้

ATGenes Lab
Medical Line Lab
คลินิกเทคนิคการแพทย์ ศูนย์แลบธนบุรี
โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (World Medical)
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
โรงพยาบาลพญาไท 3
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
โรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลเสรีรักษ์
โรงพยาบาลพญาไท 2
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลปิยะเวท
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
Wellmed Bangkok Clinic

ตรวจโควิดกี่วันรู้ผล

ตรวจโควิดกี่วันรู้ผล การตรวจโควิด แบ่งออกได้ 2 แบบ ดังนี้

การตรวจแบบ Polymerase chain reaction: RT-PCR RT-PCR จะเป็นการเก็บ ตัวอย่างเชื้อจากโพรงจมูก และลำคอ ด้วยก้านเก็บตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการ เก็บตัวอย่างเชื้อประมาณ 10-30 นาที

ทราบผลได้ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง เนื่องจากการตรวจแบบ RT-PCR จะต้องส่งห้อง labs ในการตรวจสอบ อาจจะเสียเวลา ในการขนย้ายและตรวจ นานอยู่บ้าง แต่ได้ผลตรวจอย่างแม่นยำ

การตรวจแบบ Polymerase chain reaction: RT-PCR  RT-PCR จะเป็นการเก็บ ตัวอย่างเชื้อจากโพรงจมูก และลำคอ ด้วยก้านเก็บตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการ เก็บตัวอย่างเชื้อประมาณ 10-30 นาที ทราบผลได้ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง เนื่องจากการตรวจแบบ RT-PCR จะต้องส่งห้อง labs ในการตรวจสอบ อาจจะเสียเวลา ในการขนย้ายและตรวจ นานอยู่บ้าง แต่ได้ผลตรวจอย่างแม่นยำ 

การตรวจแบบ Rapid Test เป็นการนำเลือดไปตรวจหาเชื้อไวรัส กับชุดตรวจ สามารถใช้งานได้ง่าย แต่มีโอกาสไม่แม่นยำ เหมือนการตรวจแบบ PCR เนื่องจากมีปัจจัยในการคลาดเคลื่อน การตรวจแบบ Rapid test นั้นต้องตรวจหลังจากติดเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน ผลถึงจะแม่นยำ และถ้าตรวจผ่านภูมิคุ้มกัน จะต้องตรวจ ในวันที่ 10 ขึ้นไป แต่ผู้ที่ติดเชื้อ ไม่สามารถคลาดได้ว่า ติดเชื้อมาจากไหน วันที่เท่าไร การตรวจ Rapid test จึงสามารถ คลาดเคลื่อนได้สูง

สนใจเล่นเกมหารายได้ หรือเกมสล็อต เล่นง่าย ถอนได้จริง ระบบฝาก ถอน ออโต้ รวดเร็วทันใจภายใน 1 นาที ปลอดภัย มั่นคง สนใจสมัคร คลิกที่นี้ สำหรับสมาชิก ที่สมัครเข้ามาใหม่ สามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นได้ คลิกนี้ที่ เว็บเรามีพนักงานค่อยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแอด LINE : @PGSLOT54 มาสอบถามรายละเอียดกันได้ บริการทุกระดับประทับใจ

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest